Σύγχρονος χορός / Contemporary

Στη σχολή γίνονται μαθήματα σύγχρονου βασισμένα στο σύστημα Limon. Λειτουργεί τμήμα σύγχρονου για τις μεγαλύτερες τάξεις, ενώ γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του συστήματος στα πλαίσια του μαθήματος στις μεσαίες βαθμίδες.

Για περισσότερες πληροφοριές επικοινωνήστε μαζί μας.

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com